rumah generasi cendekia

KEPALA SEKOLAH

Muliadi, S.Pd, M.Si

NIP. 19651012 198811 1 003

WAKIL KEPALA SEKOLAH

Bid. Kurikulum

Mamik Setiyarini

NIP. 19691102 199403 2 011

Bid. Humas

S. Tarihoran

NIP. 19730424 199801 1 002

Bid. Kesiswaan

H. Bafrianto

NIP. 19660228 198903 1 008

Bid. Prasarana

Evi Juliani

NIP. 19780716 200312 2 015

Kasek dan Wakasek