Nama Sekolah

NPSN

Jenjang Pendidikan

Status Sekolah

Alamat Sekolah

Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

Kode Pos

Telepon

Pos-El

Website

Posisi Geografis

SK Pendirian Sekolah

Status Kepemilikan

Waktu Belajar

: SMAN 1 Percut Sei Tuan

: 10214136

: SMA

: Negeri

: Jalan Irian Barat No. 37

: Sampali

: Percut Sei Tuan

: Deli Serdang

: Sumatera Utara

: 20371

: (061) 6618073

: smanpercutseituan@yahoo.co.id

: sman1pst.sch.id

: 3,6337 Lintang, 98,7148 Bujur

: 0473/01/1983

: Pemerintah Daerah

: Pagi/6 hari