Guru dan Pegawai

Berikut ini adalah data guru dan pegawai SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan T.A. 2023/2024 :